Επισκόπηση
Amp Designer Το Amp Designer προσομοιώνει τον ήχο δημοφιλών ενισχυτών κιθάρας και των κονσολών ηχείων που χρησιμοποιούνται…

Επιλογή μοντέλου ενισχυτή
Μπορείτε να επιλέξετε ολοκληρωμένο μοντέλο ενισχυτή, το οποίο περιλαμβάνει ενισχυτή, ηχείο, τύπο ισοσταθμιστή και μικρόφωνο.…

Δημιουργία προσαρμοσμένου μοντέλου ενισχυτή
Δημιουργείτε το δικό σας μοντέλο ενισχυτή χρησιμοποιώντας τα αναδυόμενα μενού «Ενισχυτής», «Ηχείο» και «Μκφ» που…

Χρήση των χειριστηρίων ισοσταθμιστή ενισχυτή
Τα χειριστήρια τόνου των διαφορετικών ενισχυτών λειτουργούν διαφορετικά. Για παράδειγμα, ο διακόπτης πρίμων σε δύο…

Χρήση των χειριστηρίων ενισχυτή
Οι ρυθμίσεις ενισχυτή περιλαμβάνουν χειριστήρια για ενίσχυση εισόδου, παρουσία και κύρια έξοδο. Ο διακόπτης «Ενίσχυση»…

Χρήση των εφέ ενισχυτή
Οι ρυθμίσεις εφέ περιλαμβάνουν αντήχηση, tremolo και vibrato που προσομοιώνουν τους επεξεργαστές που υπάρχουν σε…

Χρήση του μικροφώνου
Το Amp Designer παρέχει επτά τύπους εικονικών μικροφώνων. Όταν επιλέξετε ηχείο, μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο…