Προσθήκη και επεξεργασία προσθηκών εφέ

Τα εφέ σας επιτρέπουν να διαμορφώνετε και να βελτιώνετε τον ήχο της μουσικής σας με διάφορους τρόπους. Πολλοί οικείοι ήχοι σε γνωστά ήδη μουσικής δημιουργούνται με εφέ.

Σε ένα έργο GarageBand κάθε σύνδεση έχει μέχρι τέσσερις ενσωματωμένες προσθήκες εφέ. Στον επιθεωρητή Smart Control μπορείτε να προσθέσετε προσθήκες εφέ σε μια σύνδεση, να τις ενεργοποιήσετε ή τις απενεργοποιήσετε, να τις αναδιατάξετε, καθώς και να τις αφαιρέσετε. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε ρυθμίσεις εφέ ανοίγοντας το παράθυρο προσθήκης του εφέ.

Τύποι εφέ

Το GarageBand περιλαμβάνει μια ποικιλία από προσθήκες εφέ ποιότητας στούντιο που μπορείτε να χρησιμοποιείτε στα έργα σας:

 • Συμπιεστής: Ένας συμπιεστής προσαρμόζει την ένταση ήχου της σύνδεσης για να εξομαλύνει τις απότομες αλλαγές στο επίπεδο της έντασης. Οι συμπιεστές μπορούν να προσθέσουν ζωντάνια και ευκρίνεια σε ένα κανάλι ή σε ένα ολόκληρο τραγούδι ώστε και να ακούγεται καλύτερα όταν αναπαράγεται σε εξοπλισμό ήχου με μικρό δυναμικό εύρος.

 • Καθυστέρηση: Ένα εφέ καθυστέρησης επαναλαμβάνει έναν ήχο σαν ηχώ. Μπορεί να προσθέσει μια αμυδρή αίσθηση χώρου σε έναν ήχο ή να δημιουργήσει την εντύπωση ότι μια φωνή ή ένα όργανο βρίσκεται σε μια μεγάλη αίθουσα, σε μια σπηλιά ή σε έναν εξωτερικό χώρο.

 • Παραμόρφωση: Τα εφέ παραμόρφωσης, τα οποία περιλαμβάνουν προσομοίωση ενισχυτή και overdrive, αλλάζουν τον τόνο του αρχικού ήχου για να αναδημιουργήσουν αναλογική ή ψηφιακή παραμόρφωση.

 • Ισοστάθμιση: Η ισοστάθμιση (equalization) είναι ένα ισχυρό και εύχρηστο εφέ που σας επιτρέπει να αλλάξετε το επίπεδο των επιλεγμένων συχνοτήτων σε έναν ήχο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ισοστάθμιση για να κάνετε μικρές και έντονες αλλαγές στα έργα σας. Η ισοστάθμιση είναι πιθανό το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο εφέ σε δημοφιλή είδη μουσικής. Οι συνδέσεις GarageBand έχουν ένα εφέ ισοστάθμισης που σας επιτρέπει να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων.

 • Μετατροπία: Τα εφέ μετατροπίας περιλαμβάνουν chorus, flanger και phaser. Όπως και τα εφέ καθυστέρησης, επαναλαμβάνουν τον ήχο, αλλά επιπλέον προκαλούν μετατόπιση ή προσαρμογή όταν επιστρέφει το επαναλαμβανόμενο σήμα. Το σήμα μπορεί επίσης να είναι αποσυντονισμένο σε σχέση με το αρχικό.

 • Πύλη θορύβου: Μια πύλη θορύβου μειώνει τον θόρυβο χαμηλού επιπέδου κόβοντας τον ήχο όταν αυτός πέφτει κάτω από ένα συγκεκριμένο ελάχιστο επίπεδο. Συχνά χρησιμοποιείται ως το πρώτο σε μια σειρά από εφέ και περιλαμβάνεται σε κανάλια ήχου για να βοηθά στη μείωση του θορύβου εισόδου.

 • Αντήχηση: Η αντήχηση προσομοιώνει τις φυσικές αντανακλάσεις ενός ήχου σε έναν περιβάλλοντα χώρο. Μπορεί να προσθέσει ευκρίνεια και ζωντάνια σε φωνές και όργανα, να προσθέσει ατμόσφαιρα σε έναν ήχο ή να προσομοιώσει διαφορετικούς χώρους και άλλα ακουστικά περιβάλλοντα.

 • Άλλα: Το GarageBand περιλαμβάνει και άλλους τύπους εφέ, όπως μοντέλα ενισχυτών, φίλτρα, μετατοπιστές τονικού ύψους (shifters) και άλλα εξειδικευμένα εφέ.

Εφέ στο κύριο κανάλι

Το κύριο κανάλι περιλαμβάνει εφέ που διαμορφώνουν τον ήχο του συνολικού έργου. Μπορείτε να προσθέσετε, να τροποποιήσετε, να αναδιατάξετε και να αφαιρέσετε εφέ στο κύριο κανάλι, με τον ίδιο τρόπο όπως και σε άλλα κανάλια. Για να προβάλετε τα εφέ στο κύριο κανάλι, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί «Κύριο» στη γραμμή μενού Smart Control και μετά να κάνετε κλικ στο κουμπί επιθεωρητή Κουμπί επιθεωρητή.

Το κύριο κανάλι περιλαμβάνει τα εφέ «Κύρια ηχώ» και «Κύρια αντήχηση». Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση για την κύρια ηχώ και την κύρια αντήχηση στην καρτέλα Εφέ όταν είναι επιλεγμένο το κύριο κανάλι. Κάθε κανάλι ήχου και οργάνου λογισμικού περιλαμβάνει ένα ρυθμιστικό «Κύρια ηχώ» και «Κύρια αντήχηση», το οποίο το χρησιμοποιείτε για να ελέγχετε την ποσότητα της κύριας ηχούς και κύριας αντήχησης που χρησιμοποιούνται στο κανάλι.

Άνοιγμα του επιθεωρητή Smart Control

 • Κάντε κλικ στο κουμπί επιθεωρητή Κουμπί επιθεωρητή στη γραμμή μενού των Smart Control.

Εισαγωγή προσθήκης εφέ

 1. Ανοίξτε τον επιθεωρητή Smart Control.

 2. Στην περιοχή «Προσθήκες», κάντε κλικ σε μια κενή υποδοχή προσθήκης, επιλέξτε μια κατηγορία εφέ και μετά επιλέξτε μια προσθήκη από το υπομενού.

  Εικόνα. Επιλογή προσθήκης εφέ από το μενού συντόμευσης «Προσθήκη».

  Το παράθυρο προσθήκης ανοίγει, εμφανίζοντας τα χειριστήρια της προσθήκης.

Επιλογή διαφορετικής προσθήκης

 1. Ανοίξτε τον επιθεωρητή Smart Control.

 2. Κάντε κλικ στη δεξιά πλευρά μιας υποδοχής προσθήκης και μετά επιλέξτε μια νέα προσθήκη από το υπομενού. Η νέα προσθήκη θα αντικαταστήσει την προηγούμενη επιλογή.

Απενεργοποίηση προσθήκης

 1. Ανοίξτε τον επιθεωρητή Smart Control.

 2. Κρατήστε τον δείκτη πάνω από την υποδοχή της προσθήκης και μετά κάντε κλικ στο κουμπί τροφοδοσίας στην αριστερή πλευρά του ονόματος.

  Κάντε κλικ στο κουμπί τροφοδοσίας ξανά για να ενεργοποιήσετε την προσθήκη.

Αναδιάταξη προσθηκών εφέ

 1. Ανοίξτε τον επιθεωρητή Smart Control.

 2. Σύρετε τις προσθήκες από το κέντρο προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Η αναδιάταξη προσθηκών μπορεί να αλλάξει τον ήχο μιας σύνδεσης. Οι προσθήκες λειτουργούν διαδοχικά: η έξοδος μιας προσθήκης υψηλότερου επιπέδου στέλνεται στην είσοδο της προσθήκης που βρίσκεται κάτω από αυτήν.

Αφαίρεση προσθήκης εφέ

 1. Ανοίξτε τον επιθεωρητή Smart Control.

 2. Κάντε κλικ στη δεξιά πλευρά μιας υποδοχής προσθήκης και μετά επιλέξτε «Καμία προσθήκη» από το αναδυόμενο μενού.

Επεξεργασία ρυθμίσεων προσθήκης

 1. Ανοίξτε τον επιθεωρητή Smart Control.

 2. Κάντε κλικ στο κεντρικό τμήμα μιας υποδοχής προσθήκης για να ανοίξετε το παράθυρο της προσθήκης.

 3. Στο παράθυρο της προσθήκης, σύρετε τα ρυθμιστικά, μετακινήστε τα σημεία ελέγχου και χρησιμοποιήστε άλλα χειριστήρια για να αλλάξετε τις τιμές των ρυθμίσεων των εφέ.

Χρήση της πύλης θορύβου σε ένα κανάλι ήχου

 • Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πύλη θορύβου: Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής «Πύλη θορύβου».

 • Για να προσαρμόσετε την ευαισθησία της πύλης θορύβου: Σύρετε το ρυθμιστικό πύλης θορύβου προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Αλλαγή της ρύθμισης κύριας ηχούς ή κύριας αντήχησης

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επεξεργασία» στο κάτω μέρος της περιοχής «Προσθήκες».

 2. Επιλέξτε «Ηχώ» ή «Αντήχηση» από το αναδυόμενο μενού στο επάνω μέρος.

  Εικόνα. Επιλογή του κύριου εφέ.
 3. Επιλέξτε μια ρύθμιση για την κύρια ηχώ ή την κύρια αντήχηση από το αναδυόμενο μενού στο κάτω μέρος.

 4. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί «Επιστροφή στο κανάλι», για να επιστρέψετε στο κανάλι από το οποίο ξεκινήσατε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις προσθήκες Audio Unit στα έργα σας GarageBand για να προσθέσετε νέους ήχους και εφέ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση προσθηκών Audio Unti με το GarageBand.