Επισκόπηση Smart Control

Τα Smart Control σάς επιτρέπουν να ελέγχετε τον ήχο του επιλεγμένου καναλιού χρησιμοποιώντας μια σειρά χειριστηρίων οθόνης. Τα Smart Control μπορούν να ελέγχουν τόσο όργανα λογισμικού (σε κανάλια οργάνων λογισμικού) όσο και εφέ (σε κανάλια ήχου, οργάνων λογισμικού και Drummer).

Κάθε Smart Control διαθέτει ένα σύνολο χειριστηρίων οθόνης. Η προσαρμογή ενός μεμονωμένου χειριστηρίου οθόνης μπορεί να τροποποιήσει μία ή περισσότερες πτυχές του ήχου. Τα χειριστήρια οθόνης έχουν ετικέτες για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε ποια πτυχή του ήχου επηρεάζει το καθένα.

Τα Smart Control συνήθως περιλαμβάνουν χειριστήρια Ισοσταθμιστή ή τόνου, χειριστήρια αντήχησης και άλλων εφέ και συγκεκριμένα χειριστήρια για τον τύπο του καναλιού ή του οργάνου. Για παράδειγμα, το Smart Control για ένα συνθεσάιζερ μπορεί να περιλαμβάνει χειριστήρια ελέγχου για την επιλογή της κυματομορφής και την προσαρμογή του συντονισμού και της αποκοπής φίλτρου, ενώ ένα Smart Control για ένα έγχορδο όργανο μπορεί να περιλαμβάνει χειριστήρια για την αλλαγή της άρθρωσης.

Όταν εγγράφετε ένα όργανο λογισμικού, εγγράφονται επίσης και οι κινήσεις των χειριστηρίων στην οθόνη, τις οποίες μπορείτε να επεξεργαστείτε στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία πληροφοριών ελεγκτή με την Περιοχή σχεδίασης MIDI.

Για να χρησιμοποιήσετε τα Smart Control, ανοίξτε το τμήμα Smart Control.

Εικόνα. Τμήμα Smart Control ανοικτό, δείχνει τα χειριστήρια οθόνης και τη γραμμή μενού

Άνοιγμα του τμήματος Smart Control

  • Επιλέξτε ένα κανάλι και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Smart Control Κουμπί Smart Control στη γραμμή ελέγχου.

Για κανάλια ήχου, μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο εγγραφής και την πηγή εισόδου, καθώς και να ανοίξετε τις προσθήκες Amp Designer, Bass Amp Designer, και Pedalboard στο τμήμα Smart Controls. Για κανάλια οργάνων λογισμικού, μπορείτε να ορίσετε την ευαισθησία του κλαβιέ και να χρησιμοποιήσετε τον Αρπιστή. Και για τα δύο είδη καναλιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εφέ Ισοσταθμιστή και να προσθέσετε και να δουλέψετε με προσθήκες Audio Unit που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εφέ, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη και επεξεργασία προσθηκών εφέ.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εφέ Ισοσταθμιστή, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του εφέ Ισοσταθμιστή.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες Amp Designer και Pedalboard, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση ενισχυτών και πεταλιών.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Αρπιστή, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του Αρπιστή.

Για πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό της πηγής εισόδου και την ενεργοποίηση της παρακολούθησης για κανάλια ήχου, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση μικροφώνου και Σύνδεση ηλεκτρικής κιθάρας.

Για πληροφορίες σχετικά με την ευαισθησία του κλαβιέ, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να παίξετε όργανα λογισμικού.