Επισκόπηση
προεγγεγραμμένων μέσων Το GarageBand προσφέρει μια μεγάλη συλλογή προεγγεγραμμένων loop, τα οποία αποτελούν ένα ιδανικό…

Χρήση Apple Loops στα έργα σας


Χρήση της Περιήγησης μέσων
Η Περιήγηση μέσων είναι το κύριο σημείο για την περιήγηση και την προεπισκόπηση των αρχείων…

Εισαγωγή αρχείων ήχου και MIDI
Μπορείτε να εισαγάγετε αρχεία ήχου των ακόλουθων τύπων αρχείων σε ένα έργο GarageBand: AIFF, CAF,…