Προτιμήσεις για τα Loop

Το τμήμα Loop περιέχει τις ακόλουθες προτιμήσεις:

Εικόνα. Προτιμήσεις για τα Loop.
  • «Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών:» Πλαίσιο επιλογής «Φιλτράρισμα περισσότερο σχετικών αποτελεσμάτων» Όταν είναι επιλεγμένο, στην Περιήγηση loop εμφανίζονται μόνο loop σε κλειδιά κοντινά στο κλειδί έργου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση Apple Loops.

  • «Διάταξη λέξης-κλειδιού:» Κουμπί επαναφοράς: Επαναφέρει στις αρχικές τους θέσεις τα κουμπιά λέξεων-κλειδιών στην Περιήγηση loop. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή της Περιήγησης loop.

  • Περιήγηση loop: Πλαίσιο επιλογής «Εμφάνιση πρωτότυπου τέμπο και κλειδιού»: Όταν είναι επιλεγμένο, στην Περιήγηση loop εμφανίζονται οι στήλες «Τέμπο» και «Κλειδί». Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή της Περιήγησης loop.