Προσθήκη ταινίας στο έργο σας

Μπορείτε να προβάλετε μια ταινία στο έργο σας ενώ δημιουργείτε τη μουσική επένδυση στο GarageBand. Παρόλο που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το βίντεο απευθείας, μπορείτε να προσθέσετε ή να αντικαταστήσετε τον ήχο από το αρχείο ταινίας με μουσική, ηχητικά εφέ και διάλογο στο έργο σας.

Ένα έργο μπορεί να περιέχει μόνο ένα αρχείο ταινίας. Μπορείτε να ανοίξετε την ταινία σε ένα κινούμενο παράθυρο «Ταινία» και επίσης να προβάλετε τα καρέ της ταινίας στο κανάλι «Ταινία». Όταν αναπαράγετε το έργο, αναπαράγεται και η ταινία, ακολουθώντας τη θέση της κεφαλής αναπαραγωγής.

Εικόνα. Κινούμενο παράθυρο «Ταινία» και κανάλι με ήχο από την ταινία

Μπορείτε να αλλάζετε το μέγεθος του παραθύρου «Ταινία» ελεύθερα μεταφέροντας μία από τις γωνίες του.

Σημείωση: Αν η ταινία είναι σε μορφή που δεν υποστηρίζεται, εμφανίζεται μια ειδοποίηση. Μπορείτε να μετατρέψετε την ταινία σε άλλη μορφή και μετά να προσπαθήσετε να την ανοίξετε ξανά.

Προσθήκη αρχείου ταινίας

  1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

    • Επιλέξτε «Αρχείο» > «Άνοιγμα ταινίας».

    • Εμφανίστε το κανάλι «Ταινία», κάντε κλικ στη λέξη «Ταινία» στο κανάλι ταινίας και μετά επιλέξτε «Άνοιγμα ταινίας».

  2. Επιλέξτε ένα αρχείο ταινίας και μετά κάντε κλικ στο «Άνοιγμα».

Η ταινία θα ξεκινήσει από την αρχή του έργου. Ο ήχος της ταινίας εμφανίζεται σε ένα κανάλι ήχου κάτω από το κανάλι «Ταινία» (ή, αν δεν είναι ανοιχτό το κανάλι «Ταινία», κάτω από το κανάλι ήχου που βρίσκεται στην κορυφή). Για να διατηρείται ο συγχρονισμός, δεν είναι δυνατή η μετακίνηση ούτε της ταινίας ούτε του ήχου της ταινίας.

Μπορείτε να μετακινήσετε το ρυθμιστικό στο κάτω μέρος του παράθυρου «Ταινία» ή να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά μεταφοράς για να μεταβείτε σε οποιοδήποτε σημείο στην ταινία. Η κεφαλή αναπαραγωγής μετακινείται επίσης στο αντίστοιχο χρονικό σημείο.

Για να αλλάξετε το αρχείο ταινίας για το έργο, επιλέξτε ξανά «Άνοιγμα ταινίας» και μετά επιλέξτε ένα νέο αρχείο ταινίας από το παράθυρο διαλόγου «Άνοιγμα». Μπορείτε επίσης να σύρετε μια άλλη ταινία στο έργο.

Αλλαγή του μεγέθους του παράθυρου «Ταινία»

  • Μετακινήστε κάποια από τις γωνίες του παράθυρου «Ταινία».

Αφαίρεση της ταινίας από ένα έργο

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Επιλέξτε «Αρχείο» > «Ταινία» > «Αφαίρεση ταινίας».

  • Κάντε κλικ στη λέξη «Ταινία» στο κανάλι «Ταινία» και μετά επιλέξτε «Αφαίρεση ταινίας».