Δημιουργία μουσικής επένδυσης για την ταινία

Η δημιουργία ενός νέου σάουντρακ βίντεο είναι παρόμοια εργασία με κάθε άλλο έργο στο GarageBand. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις δικές σας εγγραφές, να τις διευθετείτε, να προσθέτετε αρχεία πολυμέσων και να μιξάρετε τη μουσική, τους διαλόγους και τα ηχητικά εφέ.

Κατά την εργασία με ένα αρχείο ταινίας, είναι συχνά σημαντικό να αντιστοιχείτε (ή να συγχρονίζετε) το σάουντρακ με τα όσα βλέπετε. Για βοήθεια σχετικά με την αντιστοίχιση γεγονότων στο σάουντρακ με τα γεγονότα στην ταινία, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή της μορφής χρόνου στην οθόνη LCD για να ευθυγραμμίσετε περιοχές και άλλα στοιχεία με σημεία στον χάρακα που ενδέχεται να μην αντιστοιχούν με ένα μέτρο ή μπιτ. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το τέμπο έργου ή να προσθέσετε αλλαγές τέμπο χρησιμοποιώντας το κανάλι τέμπο, έτσι ώστε τα βασικά σημεία στο βίντεο να ευθυγραμμίζονται με τα μέτρα και τα μπιτ.

Εικόνα. Οθόνη LCD στη γραμμή ελέγχου, κατά την επιλογή μορφής χρόνου

Αλλαγή της οθόνης LCD για εμφάνιση απόλυτου χρόνου

  • Κάντε κλικ στο εικονίδιο στην αριστερή πλευρά της οθόνης LCD και μετά επιλέξτε «Ώρα» στο αναδυόμενο μενού.