Προσθήκη δεικτών διευθέτησης

Μπορείτε να προσθέσετε δείκτες διευθέτησης σε ένα έργο για να δημιουργήσετε διαφορετικές ενότητες, όπως εισαγωγή, κουπλέ και ρεφρέν και μετά να μεταφέρετε τις ενότητες στην περιοχή «Κανάλια» για να επαναδιευθετήσετε γρήγορα το έργο. Οι δείκτες διευθέτησης μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι όταν προσθέτετε υλικό (εγγραφές, loop ή αρχεία μέσων) στο έργο και θέλετε να δοκιμάσετε διαφορετικές διευθετήσεις.

Ο πρώτος δείκτης διευθέτησης ξεκινάει στην αρχή του έργου. Κάθε επιπλέον δείκτης διευθέτησης που προσθέτετε ξεκινάει στο τέλος του προηγούμενου, χωρίς κενό μεταξύ τους. Οι δείκτες διευθέτησης είναι πιο χρήσιμοι αν τους προσθέτετε σε κάθε ενότητα του έργου, ώστε να μπορείτε να αναδιατάξετε ολόκληρο το έργο.

Προσθέτετε και επεξεργάζεστε τους δείκτες διευθέτησης στο κανάλι διευθέτησης, το οποίο εμφανίζεται στο πάνω μέρος της περιοχής «Κανάλια». Όταν προσθέτετε έναν δείκτη διευθέτησης, έχει διάρκεια οκτώ μέτρων. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός του για να καλύψετε την ενότητα του έργου που θέλετε να περιλαμβάνει και να τον μετονομάσετε ώστε να αντιπροσωπεύει τη θέση του στο έργο.

Εμφάνιση του καναλιού διευθέτησης

  • Επιλέξτε Κανάλι > «Εμφάνιση καναλιού διευθέτησης».

Προσθήκη ενός δείκτη διευθέτησης

  • Κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης δείκτη (+) στο κανάλι διευθέτησης.

    Εικόνα. Κανάλι διευθέτησης που εμφανίζει κουμπί προσθήκης δείκτη και περιοχή διευθέτησης

    Ο δείκτης διευθέτησης εμφανίζεται στην αρχή του έργου ή στο τέλος του τελευταίου υπάρχοντος δείκτη διευθέτησης.

Αλλαγή του μεγέθους ενός δείκτη διευθέτησης

  • Μετακινήστε τη δεξιά άκρη του δείκτη διευθέτησης προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Μετονομασία ενός δείκτη διευθέτησης

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Κάντε κλικ στο όνομα του επιλεγμένου δείκτη διευθέτησης και μετά επιλέξτε ένα όνομα από το μενού συντόμευσης.

  • Κάντε κλικ στο όνομα του επιλεγμένου δείκτη διευθέτησης, επιλέξτε «Μετονομασία» από το μενού συντόμευσης και μετά πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.