Μετακίνηση και αντιγραφή σημείων τέμπο

Μπορείτε να μετακινείτε και να αντιγράφετε σημεία τέμπο με αρκετούς τρόπους.

Χρονική μετακίνηση σημείου τέμπο

  • Σύρετε το σημείο τέμπο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Αντιγραφή σημείου τέμπο

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Option ενώ μεταφέρετε ένα σημείο τέμπο.

    Εικόνα. Κανάλι Τέμπο που εμφανίζει τη διαδικασία για την αντιγραφή ενός σημείου ελέγχου τέμπο με το πλήκτρο Option και μεταφορά
  • Χρησιμοποιήστε τις τυπικές λειτουργίες «Αντιγραφή» και «Επικόλληση» (μέσω του μενού «Επεξεργασία» ή της αντίστοιχης συντόμευσης πληκτρολογίου). Το σημείο τέμπο επικολλάται στη θέση της κεφαλής αναπαραγωγής.

    Εάν αντιγράψετε πολλά σημεία τέμπο χρησιμοποιώντας την «Αντιγραφή» και «Επικόλληση», το πρώτο σημείο τέμπο επικολλάται στη θέση της κεφαλής αναπαραγωγής.

Αντιγραφή ή μετακίνηση πολλών σημείων τέμπο

  • Κρατήστε πατημένο το Shift και κάντε κλικ ή σύρετε για να επιλέξετε (κρατώντας πατημένο το Control) τα σημεία τέμπο που θέλετε να συμπεριλάβετε και μετά σύρετέ τα στη θέση προορισμού.

Σημείωση: Τα σημεία τέμπο που υπάρχουν στις θέσεις προορισμού θα αντικατασταθούν από τα σημεία που μετακινήθηκαν ή αντιγράφηκαν.