Τι είναι η μείξη;

Κατά τη μείξη ενός έργου, εξισορροπείτε τα διάφορα μέρη και τα αναμιγνύετε, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύνολο. Μπορείτε επίσης να προσθέτετε εφέ σε κανάλια, όπως και στο κύριο κανάλι, ώστε να τροποποιείτε τον ήχο τους, καθώς και να χρησιμοποιείτε την αυτοματοποίηση για να δημιουργείτε δυναμικές αλλαγές στο έργο σας με το πέρασμα του χρόνου.

Η μείξη περιλαμβάνει συνήθως τα παρακάτω βήματα:

  • Ορισμός επιπέδων έντασης ήχου καναλιών για την εξισορρόπηση διαφορετικών οργάνων ώστε να μην καλύπτεται τίποτα και τα πιο σημαντικά μέρη να ξεχωρίζουν στη μείξη.

  • Ορισμός θέσεων μετατόπισης καναλιού για να τοποθετήσετε τα όργανα στο στερεοφωνικό πεδίο. Συνήθως θέλετε τα πιο σημαντικά κανάλια (συνήθως τα κύρια φωνητικά, τα σόλο όργανα, τα τύμπανα και το μπάσο) να τοποθετούνται στο κέντρο της μείξης και τα άλλα κανάλια (ρυθμικά όργανα και όργανα που ντουμπλάρουν τη μελωδία) στις άκρες. Γενικά, τα περισσότερα στοιχεία της μείξης πρέπει να είναι κοντά στο κέντρο, ενώ στις άκρες πρέπει να μετατοπίζονται κανάλια μόνο για κάποιο ασυνήθιστο εφέ.

  • Προσθήκη και προσαρμογή εφέ για να χρωματίσετε τον ήχο ενός καναλιού ή όλου του έργου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφέ για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Ο ισοσταθμιστής και η συμπίεση χρησιμοποιούνται συνήθως για αναδειχθούν συγκεκριμένα κανάλια ή όργανα στη μείξη. Η αντήχηση χρησιμοποιείται για να προστεθεί μια αίσθηση χώρου, ενώ εφέ όπως το flanger, το phaser και τα φίλτρα αυτόματου κουρδίσματος (auto-tune) χρησιμοποιούνται για να προσδώσουν έναν μοναδικό χαρακτήρα στο κανάλι ή στο όργανο. Επειδή τα εφέ είναι τόσο ευέλικτα, μπορείτε να δοκιμάσετε διαφορετικά εφέ και προεπιλογές για να βρείτε αυτά που σας αρέσουν περισσότερο, καθώς και να επεξεργαστείτε τα εφέ που σας ενδιαφέρουν, ώστε να προσαρμόσετε με ακρίβεια τον ήχο ακόμα περισσότερο στις προτιμήσεις σας.

  • Δημιουργήστε αλλαγές με την πάροδο του χρόνου χρησιμοποιώντας καμπύλες αυτοματοποίησης σε ένα μεμονωμένο κανάλι ή στο κύριο κανάλι, για να προσθέσετε ένα δραματικό και έντονο ύφος σε ένα έργο. Η αυτοματοποίηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να τονιστούν ορισμένα κανάλια σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, για την αλλαγή ρυθμίσεων εφέ σε διαφορετικά τμήματα του έργου προκειμένου να τροποποιηθεί ο ήχος τους, καθώς και για την αλλαγή του τέμπου και του τονικού ύψους όλου του έργου.

  • Κατά τη διαδικασία της μείξης, μπορείτε να επιταχύνετε και να απλοποιήσετε τη ροή εργασίας σας με σίγαση και απομόνωση καναλιών.