Κοινή χρήση τραγουδιών ως κουδουνισμάτων

Μπορείτε να μετατρέψετε ένα έργο GarageBand σε κουδούνισμα και να το μοιραστείτε στο iTunes, όπου μπορείτε να το συγχρονίσετε με το iPhone σας. Μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα υπάρχον έργο ή να δημιουργήσετε ένα νέο έργο κουδουνίσματος. Η μέγιστη διάρκεια ενός κουδουνίσματος ανέρχεται σε 40 δευτερόλεπτα.

Δημιουργία κουδουνίσματος από υπάρχον έργο

 1. Ανοίξτε το έργο.

 2. Επιλέξτε «Κοινή χρήση» > «Κουδούνισμα στο iTunes».

  Αν το κουδούνισμα που εξάγατε υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια (40 δευτερόλεπτα), θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου.

  • Κάντε κλικ στην «Προσαρμογή» ώστε το GarageBand να μειώσει τη διάρκεια του κουδουνίσματος αυτόματα.

  • Κάντε κλικ στην «Ακύρωση» για να επιστρέψετε στο τραγούδι και να μειώσετε τη διάρκειά του. Καθορίστε την περιοχή κυκλικής αναπαραγωγής για να καλύψετε το μέρος του τραγουδιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το κουδούνισμα.

Με την κοινή χρήση ενός κουδουνίσματος στο iTunes, αυτό εμφανίζεται στη λίστα «Τόνοι» στη βιβλιοθήκη σας iTunes και είναι έτοιμο για συγχρονισμό με το iPhone σας.

Δημιουργία νέου έργου κουδουνίσματος

 1. Επιλέξτε «Αρχείο» > «Νέο».

 2. Στην Επιλογή έργου, επιλέξτε το πρότυπο «Κουδούνισμα».

  Εικόνα. Το παράθυρο «Επιλογή έργου» με επιλεγμένο το πρότυπο «Κουδούνισμα».
 3. Κάντε κλικ στην «Επιλογή».

  Ανοίγει το έργο κουδουνίσματος. Παρατηρήστε ότι η περιοχή κυκλικής αναπαραγωγής είναι ενεργοποιημένη.

 4. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Εισάγετε ένα αρχείου ήχου στο έργο από το Finder ή από την Περιήγηση μέσων.

  • Εισάγετε ένα αρχείο MIDI από το Finder.

  • Προσθέστε Apple Loops στο έργο και τακτοποιήστε τα για να δημιουργήσετε τον ήχο που θέλετε.

  • Εγγράψτε τη φωνή σας ή ένα όργανο για χρήση στο κουδούνισμα.

 5. Όταν το έργο ακούγεται έτσι όπως σας αρέσει, καθορίστε την περιοχή κυκλικής αναπαραγωγής για να καλύψετε το μέρος του έργου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το κουδούνισμα.

 6. Επιλέξτε «Κοινή χρήση» > «Κουδούνισμα στο iTunes».

  Αν το κουδούνισμα που εξάγατε υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια (40 δευτερόλεπτα), θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου.

  • Κάντε κλικ στην «Προσαρμογή» ώστε το GarageBand να μειώσει τη διάρκεια του κουδουνίσματος αυτόματα.

  • Κάντε κλικ στην «Ακύρωση» για να επιστρέψετε στο τραγούδι και να μειώσετε τη διάρκειά του. Καθορίστε την περιοχή κυκλικής αναπαραγωγής για να καλύψετε το μέρος του τραγουδιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το κουδούνισμα.

Με την κοινή χρήση ενός κουδουνίσματος στο iTunes, αυτό εμφανίζεται στη λίστα «Τόνοι» στη βιβλιοθήκη σας iTunes και είναι έτοιμο για συγχρονισμό με το iPhone σας.