Επισκόπηση Προγράμματος επεξεργασίας Drummer

Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές προεπιλογές και να επεξεργαστείτε την απόδοση του ντράμερ.

Εικόνα. Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer που εμφανίζει διαφορετικές περιοχές.

Η αριστερή πλευρά του Προγράμματος επεξεργασίας Drummer περιλαμβάνει ρυθμίσεις με βάση το κανάλι. Μπορείτε να επιλέξετε είδη τυμπάνων και ντράμερ, των οποίων ο ήχος και το στιλ παιξίματος εφαρμόζονται σε όλο το περιεχόμενο του καναλιού Drummer.

Η δεξιά πλευρά του προγράμματος επεξεργασίας περιλαμβάνει ρυθμίσεις με βάση την περιοχή, οι οποίες επηρεάζουν την πολυπλοκότητα, την ακουστότητα και άλλα στοιχεία των επιλεγμένων περιοχών Drummer. Μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε προεπιλογές για τις περιοχές Drummer. Οι προεπιλογές είναι ένας γρήγορος τρόπος περιήγησης σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις του Προγράμματος επεξεργασίας Drummer με βάση την περιοχή και περιλαμβάνουν παραλλαγές μοτίβου στα μέρη του σετ τυμπάνων και ρυθμίσεις γεμίσματος.

Άνοιγμα του Προγράμματος επεξεργασίας Drummer

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Κάντε διπλό κλικ σε μια περιοχή Drummer σε ένα κανάλι Drummer.

  • Επιλέξτε μία ή περισσότερες περιοχές Drummer σε ένα κανάλι Drummer και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας Κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας στη γραμμή ελέγχου.

  • Επιλέξτε ένα κανάλι Drummer και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας Κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας.

Το Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer ανοίγει κάτω από την περιοχή «Κανάλια».