Τι είναι οι περιοχές;

Οι περιοχές είναι οι θεμέλιοι λίθοι ενός έργου. Κάθε φορά που εγγράφετε ένα όργανο, μεταφέρετε ένα Apple Loop στην περιοχή «Κανάλια» ή προσθέτετε ένα ένα αρχείο μέσου, δημιουργείται μια περιοχή που περιέχει τη μουσική από την εγγραφή, το loop ή το αρχείο μέσου. Οι περιοχές εμφανίζονται ως στρογγυλοποιημένα ορθογώνια στα κομμάτια στην περιοχή «Κανάλια».

Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι περιοχών, οι οποίες έχουν διαφορετικά χρώματα:

  • Οι περιοχές ήχου από ηχητικές εγγραφές και ηχητικά Apple Loops είναι μπλε.

  • Οι περιοχές MIDI από εγγραφές οργάνου λογισμικού, Apple Loops οργάνου λογισμικού και εισηγμένα αρχεία MIDI είναι πράσινες.

  • Τα εισηγμένα αρχεία ήχου (χωρίς πληροφορίες τέμπο) είναι πορτοκαλί.

  • Οι περιοχές Drummer στα κανάλια Drummer είναι κίτρινες.

    Εικόνα. Περιοχές καναλιών που εμφανίζουν διαφορετικούς τύπους περιοχών και καναλιών.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε περιοχές στην περιοχή «Κανάλια» με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε: