Μετονομασία περιοχών στην περιοχή «Κανάλια»

Κατά την εγγραφή μιας περιοχής, το GarageBand εκχωρεί σε αυτήν το ίδιο όνομα με τη σύνδεση για το κανάλι στο οποίο εγγράφεται. Μπορείτε να μετονομάσετε περιοχές για να θυμάστε ευκολότερα τι μουσική περιέχει κάθε περιοχή ή ποια είναι η θέση της στο έργο.

Μετονομασία μιας περιοχής

  1. Κάντε κλικ με πατημένο το Control στην περιοχή και μετά επιλέξτε «Μετονομασία περιοχών» στο μενού συντόμευσης.

  2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την περιοχή και μετά πατήστε Return.