Επισκόπηση
διευθέτησης Η περιοχή «Κανάλια» που βρίσκεται στο κέντρο του παραθύρου GarageBand, είναι το σημείο όπου…

Τοποθέτηση στοιχείων χρησιμοποιώντας τον χάρακα
Ο χάρακας εκτείνεται οριζόντια στο πάνω μέρος της περιοχής «Κανάλια». Για έργα που έχουν διαμορφωθεί…

Τοποθέτηση στοιχείων χρησιμοποιώντας τους οδηγούς ευθυγράμμισης
Οι οδηγοί ευθυγράμμισης εμφανίζονται όταν οι άκρες της περιοχής που μετακινείτε ευθυγραμμίζονται με μια άλλη…

Συγκράτηση στοιχείων στο πλέγμα
Η περιοχή «Κανάλια» περιλαμβάνει ένα πλέγμα που σας βοηθάει να ευθυγραμμίζετε περιοχές, σημεία αυτοματοποίησης και…

Διευθέτηση περιοχών στην περιοχή «Κανάλια»