Δημιουργία καναλιού Drummer

Μπορείτε να προσθέσετε έναν εικονικό drummer στο έργο σας χρησιμοποιώντας ένα κανάλι Drummer και να επιλέξετε drummer από διαφορετικά είδη. Κάθε drummer έχει το δικό του σετ τυμπάνων και διαφορετικό στιλ παιξίματος. Μπορείτε να αλλάξετε το στιλ παιξίματος ενός drummer στο Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer.

Εικόνα. Κανάλι Drummer και Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer

Όταν προσθέτετε ένα κανάλι Drummer στο έργο σας, φορτώνονται ένας drummer και μια προεπιλεγμένη σύνδεση που σχετίζεται με αυτόν τον drummer. Η προεπιλεγμένη σύνδεση βασίζεται σε μια στερεοφωνική μείξη ολόκληρης της μείξης του σετ τυμπάνων από πολλά μικρόφωνα.

Δημιουργία καναλιού Drummer

 1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Επιλέξτε Κανάλι > «Νέο κανάλι» (ή πατήστε Option-Command-N).

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκης καναλιού Κουμπί Προσθήκης καναλιού πάνω από τις κεφαλίδες καναλιών.

 2. Στο πλαίσιο διαλόγου «Νέα κανάλι», επιλέξτε το κανάλι Drummer.

 3. Κάντε κλικ στη «Δημιουργία».

  • Αν το έργο δεν έχει δείκτες διευθέτησης: Δημιουργείται ένα κανάλι Drummer που περιέχει δύο περιοχές 8 μέτρων. Φορτώνονται δύο διαφορετικές προεπιλογές που σχετίζονται με τον drummer στις δύο περιοχές.

  • Αν το έργο έχει δείκτες διευθέτησης: Δημιουργείται ένα κανάλι Drummer που περιέχει τόσες περιοχές όσοι είναι οι δείκτες διευθέτησης. Η διάρκεια και το όνομα των περιοχών Drummer αντιστοιχούν σε αυτές των υπαρχόντων δεικτών διευθέτησης.

Δημιουργία πρόσθετης περιοχής σε ένα κανάλι Drummer

 • Κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή του καναλιού Drummer κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Command.

Δημιουργείται μια νέα περιοχή 8 μέτρων στη θέση που προηγείται του σημείου όπου κάνατε κλικ.