Δημιουργία καναλιών
Προσθέτετε κανάλια σε ένα έργο για να διατηρήσετε τις εγγραφές, τα loop σας και άλλο…

Δημιουργία καναλιού Drummer
Μπορείτε να προσθέσετε έναν εικονικό drummer στο έργο σας χρησιμοποιώντας ένα κανάλι Drummer και να…

Μετονομασία καναλιών
Όταν επιλέγετε μια σύνδεση για ένα κανάλι, το κανάλι παίρνει το όνομα της σύνδεσης. Μπορείτε…

Αλλαγή εικονιδίων καναλιών
Από προεπιλογή, τα κανάλια χρησιμοποιούν το ίδιο εικονίδιο με τη σύνδεση που είναι επιλεγμένη για…

Αναδιάταξη καναλιών
Μπορείτε να αναδιατάξετε τα κανάλια στην περιοχή «Κανάλια». Η αλλαγή της σειράς των καναλιών δεν…

Διαγραφή καναλιών
Μπορείτε να διαγράψετε ένα κανάλι για να το αφαιρέσετε από το έργο. Όταν διαγράφετε ένα…