Επισκόπηση συνδέσεων
Η σύνδεση περιέχει τις ρυθμίσεις οργάνου, εφέ και άλλες ρυθμίσεις που ελέγχουν τον ήχο του…

Επιλογή μιας σύνδεσης
Μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες συνδέσεις για το επιλεγμένο κανάλι στη Βιβλιοθήκη. Κατά τη δημιουργία…

Αναζήτηση συνδέσεων κατά όνομα
Μπορείτε να αναζητήσετε συνδέσεις κατά όνομα στο πεδίο αναζήτησης, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το…

Αποθήκευση προσαρμοσμένων συνδέσεων
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις μιας σύνδεσης στη Βιβλιοθήκη και να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις σε…