Ορισμός του τέμπο

Μπορείτε να ορίσετε το βασικό τέμπο των έργων στην οθόνη LCD. Το τέμπο προβάλλεται σε μπιτ ανά λεπτό (μ.α.λ.), που κυμαίνονται από 5 έως 990 μ.α.λ. Μπορείτε επίσης να ορίσετε το τέμπο πατώντας κάποιο πλήκτρο στον επιθυμητό ρυθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας. Όταν προσθέτετε Apple Loops στο έργο σας, αυτά προσαρμόζονται στο τέμπο του έργου.

Ορισμός του τέμπο του έργου στην οθόνη LCD

  • Κάντε κλικ στο εικονίδιο στην αριστερή πλευρά της οθόνης LCD, επιλέξτε «Μπιτ και έργο» και μετά κάντε ένα από τα παρακάτω:

    • Κάντε κλικ και κρατήστε την τιμή του τέμπο και σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

    • Κάντε διπλό κλικ στην τιμή του τέμπο και μετά εισαγάγετε μια νέα τιμή στο πεδίο «Τέμπο».

      Εικόνα. Οθόνη LCD στη γραμμή ελέγχου, επεξεργασία τέμπο

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αλλαγές στο τέμπο χρησιμοποιώντας το κανάλι Τέμπο. Για πληροφορίες σχετικά με το κανάλι Τέμπο, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση καναλιού Τέμπο.