Επισκόπηση έργων

Μπορείτε να ξεκινήσετε να εργάζεστε στο GarageBand δημιουργώντας ένα νέο έργο ή ανοίγοντας ένα υπάρχον έργο. Το έργο είναι το έγγραφο που περιέχει όλες τις εγγραφές σας, την τοποθεσία των αρχείων μέσων που προσθέτετε και όλες τις αλλαγές που πραγματοποιείτε. Κάθε έργο διαθέτει ένα σύνολο ιδιοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνονται τέμπο, μέτρο και τονικότητα, τα οποία μπορείτε να ορίσετε κατά τη δημιουργία ενός έργου και να τα αλλάξετε αργότερα καθώς εργάζεστε.

Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία, την αποθήκευση και τη διαγραφή έργων στο GarageBand, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία, αποθήκευση και διαγραφή έργων.

Τα βασικά στοιχεία ενός έργου στο GarageBand περιλαμβάνουν κανάλια, περιοχές και συνδέσεις.

Κανάλια

Οι οριζόντιες γραμμές στην περιοχή «Κανάλια» ονομάζονται κανάλια. Τα κανάλια σάς βοηθούν να οργανώνετε και να ελέγχετε τον ήχο των εγγραφών, τα loop και άλλα υλικά σε ένα έργο. Εγγράφετε τις ερμηνείες σας σε κανάλια και διευθετείτε τις περιοχές που αντιπροσωπεύουν τις εγγραφές, τα loop και τα άλλα υλικά σε ένα έργο σε κανάλια. Υπάρχουν αρκετοί τύποι καναλιών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ένα έργο στο GarageBand:

Εικόνα. Διαφορετικοί τύποι καναλιών στην περιοχή «Κανάλια».
  • Κανάλια ήχου: Μπορούν να περιέχουν ηχητικές εγγραφές, ηχητικά Apple Loops και εισηγμένα αρχεία ήχου.

  • Κανάλια οργάνου λογισμικού: Μπορούν να περιέχουν εγγραφές οργάνου λογισμικού, Apple Loops οργάνου λογισμικού και εισηγμένα αρχεία MIDI.

  • Κανάλια Drummer: Μπορούν να περιέχουν περιοχές Drummer και χρησιμοποιούνται μαζί με το Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer.

Υπάρχουν επιπρόσθετοι τύποι καναλιών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο πτυχών του γενικού έργου, συμπεριλαμβανομένου του κύριου καναλιού, του καναλιού διευθέτησης, του καναλιού τέμπο, του καναλιού τονικής μεταφοράς και του καναλιού ταινίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με κανάλια, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση καναλιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση περιοχών στην περιοχή «Κανάλια», ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση διευθέτησης.

Περιοχές

Οι περιοχές είναι οι θεμέλιοι λίθοι ενός έργου. Κάθε φορά που πραγματοποιείτε εγγραφή, μεταφέρετε Apple Loop στην περιοχή «Κανάλια» ή προσθέτετε αρχείο μέσων στο έργο σας, μια περιοχή αντιπροσωπεύει την εγγραφή ή το αρχείο εμφανίζεται στην περιοχή «Κανάλια».

Οι περιοχές εμφανίζονται ως στρογγυλοποιημένα ορθογώνια στην περιοχή «Κανάλια». Διαφορετικοί τύποι περιοχών αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τύπους καναλιών.

Εικόνα. Διαφορετικοί τύποι περιοχών στην περιοχή «Κανάλια».
  • Οι περιοχές ήχου περιέχουν ηχητικές εγγραφές, ηχητικά Apple Loops ή εισηγμένο αρχείο ήχου. Κατά την επεξεργασία της περιοχής στην περιοχή «Κανάλια» ή στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου, το αρχικό αρχείο ήχου δεν αλλάζει.

  • Οι περιοχές MIDI περιέχουν νότες και άλλα δεδομένα MIDI, όπως πληροφορίες ελεγκτή. Αποθηκεύονται ως μέρος του έργου, αλλά μπορούν επίσης να αποθηκευτούν ως μεμονωμένα αρχεία.

  • Οι περιοχές Drummer είναι παρόμοιες με τις περιοχές MIDI, αλλά δημιουργούνται αυτόματα.

Στην περιοχή «Κανάλια», μπορείτε να μετακινήσετε, να αντιγράψετε και να εργαστείτε στις περιοχές με μια ποικιλία τρόπων προκειμένου να δημιουργήσετε τη διευθέτησή σας. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε περιοχές ήχου στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου, περιοχές MIDI στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου και στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας, καθώς και περιοχές Drummer στο Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία σε περιοχές, ανατρέξτε στην ενότητα Τι είναι οι περιοχές; Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές στην περιοχή «Κανάλια», ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση διευθέτησης.

Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία περιοχών ήχου, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου. Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία περιοχών MIDI, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου. Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία περιοχών Drummer, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση Προγράμματος επεξεργασίας Drummer.

Συνδέσεις

Μπορείτε να ελέγχετε τον ήχο των καναλιών στο έργο σας χρησιμοποιώντας συνδέσεις. Μπορείτε να επιλέξετε μια σύνδεση για ένα κανάλι στη Βιβλιοθήκη κατά τη δημιουργία του καναλιού, να επιλέξετε διαφορετική σύνδεση αργότερα ενώ εργάζεστε και να αποθηκεύσετε προσαρμοσμένες συνδέσεις στη Βιβλιοθήκη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με συνδέσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση συνδέσεων.