Επισκόπηση
έργων Μπορείτε να ξεκινήσετε να εργάζεστε στο GarageBand δημιουργώντας ένα νέο έργο ή ανοίγοντας ένα…

Δημιουργία, αποθήκευση και διαγραφή έργων
Ξεκινάτε την εργασία σας στο GarageBand δημιουργώντας ένα νέο έργο. Στην Επιλογή έργου, μπορείτε να…

Αναπαραγωγή και περιήγηση έργων


Ορισμός των ιδιοτήτων του έργου


Ορισμός της έντασης αναπαραγωγής του έργου
Μπορείτε να ορίσετε τη βασική ένταση αναπαραγωγής του έργου μετακινώντας το ρυθμιστικό Έντασης στη γραμμή…