Vis spor med softwareinstrumenter som musikalsk notation

Partiturværktøjet viser MIDI-områder på spor med softwareinstrumenter som musikalsk notation, inklusive noder, pauser, toneart og takt samt nøgletegn. Taktstreger viser opdelingen i takter. Mellemrum mellem områder fyldes ud, så nodelinjen ikke er brudt.

Se et spor i partiturværktøjet

Gør et af følgende:

 • Klik i en sporoverskrift til en softwareinstrument, klik på knappen Redigeringsværktøjer på kontrollinjen, og klik derefter på Partitur (eller tryk på N).

 • Klik i en sporoverskrift, vælg Oversigt > Vis redigeringsværktøjer, og klik på Partitur.

  Figur. Partiturværktøjet med notation

Når der er valgt et eller flere områder, vises følgende betjeningsmuligheder i Info om partiturværktøj (til venstre for partituroversigten):

 • Feltet Navn på område: Rediger navnet på de valgte områder.

 • Lokalmenuen Tidskvantificering (med mærket Styrke): Kvantificer timingen af noder i de valgte områder.

 • Mærket Transponer: Juster tonehøjden på noder i de valgte områder.

  Figur. Info om partiturværktøj i områdefunktion med betjeningsmuligheder

Når individuelle noder i et område er valgt, vises følgende betjeningsmuligheder i Info om partiturværktøj:

 • Lokalmenuen Indsæt: Vælg nodeværdien til de noder, der skal indsættes.

 • Lokalmenuen Tidskvantificering: Kvantificer timing på valgte noder.

 • Mærket Anslagsfølsomhed: Juster anslagsfølsomheden på valgte noder.

  Figur. Info om partiturværktøj i nodefunktion med betjeningsmuligheder

Derudover vises lokalmenuen Net på menulinjen i partiturværktøjet, så du kan indstille den visuelle kvantificering af noder i partiturværktøjet uafhængigt af værdien af deres tidskvantificering.