Rediger noder i partiturværktøjet

Du kan vælge noder i partiturværktøjet og redigere dem på forskellige måder. Når du vælger individuelle noder, viser Info om partiturværktøj “Noder”, og betjeningsmulighederne anvendes på de valgte noder. Når der ikke er valgt node, viser Info om partiturværktøj “Område”, og ændringer anvendes på valgte områder.

Vælg noder i partiturværktøjet

Gør et af følgende:

 • Klik på nodehovedet.

 • Vælg flere noder ved at Skift-klikke på eller trække rundt om noderne.

Vælg alle noder i et område

 • Vælg Rediger > Vælg alt (eller tryk på Kommando-A).

Alle synlige noder vælges.

Flyt noder i partiturværktøjet

 • Vælg en eller flere noder, og træk derefter til venstre eller højre.

Kopier noder i partiturværktøjet

Gør et af følgende:

 • Alternativ-træk nodehovedet til en ny placering.

 • Vælg en eller flere noder, og vælg Rediger > Kopier (eller tryk på Kommando-C).

  Når du vælger Rediger > Sæt ind (eller trykker på Kommando-V), indsættes noden ved afspilningsmærkets position.

Juster noders tonehøjde

Du kan korrigere tonehøjden på – eller transponere – noder i partiturværktøjet. Det er især praktisk, hvis du vil genbruge en melodi, en rytmedel eller andre mønstre i en anden tonehøjde.

Gør et af følgende:

 • Træk noderne op eller ned.

 • Vælg noder, og tryk på Alternativ-pil op for at forhøje eller på Alternativ-pil ned for at sænke tonehøjden i trin på halve toner.

 • Vælg noder, og tryk på Alternativ-Skift-pil op for at forhøje eller på Alternativ-Skift-pil ned for at sænke tonehøjden i trin på en oktav.

Du kan også transponere hele områder vha. mærket Transponer. Du kan få flere oplysninger i Transponer områder i klaverrulleværktøjet.

Skift nodelængde

 • Vælg en eller flere noder, og træk højre side af varighedsstregerne vandret for at forkorte eller forlænge noderne.

Juster noders anslagsfølsomhed

 • Vælg noder, og træk mærket Anslagsfølsomhed i Info om partiturværktøj vandret.

Anslagsfølsomheden viser, hvor hårdt der blev trykket på tangenten, da noden blev indspillet. Det svarer ofte til lydstyrken, når noden afspilles, men kan også styre andre parametre.

Slet en node i partiturværktøjet

 • Vælg noden, og vælg Rediger > Slet (eller tryk på Slettetasten).

Du kan slette noder (og pedalmarkeringer) i partiturværktøjet. MIDI-kontroloplysninger, f.eks. data om tonehøjde (pitch bend), slettes ikke, selvom du sletter de noder, dataene blev optaget sammen med.