Oversigt over partiturværktøjet

Partiturværktøjet kan vise MIDI-områder på spor med et softwareinstrument. Noder, pauser og andre musikalske begivenheder i MIDI-områder på sporet vises med musikalsk standardnotation.

Figur. Partiturværktøjet med infovindue og fremviserområde.

Åbn partiturværktøjet

Gør et af følgende:

  • Klik i en sporoverskrift til en softwareinstrument, klik på knappen Redigeringsværktøjer Knappen Redigeringsværktøjer på kontrollinjen, og klik derefter på Partitur.

  • Vælg et MIDI-område i sporområdet, klik på knappen Redigeringsværktøjer på kontrollinjen, og klik derefter på Partitur.

  • Tryk på N.

Når der er valgt et eller flere områder, vises følgende betjeningsmuligheder i Info om partiturværktøj (til venstre for partituroversigten):

  • Feltet Navn på område: Rediger navnet på de valgte områder.

  • Lokalmenuen Tidskvantificering (med mærket Styrke): Kvantificer timingen af noder i de valgte områder.

  • Mærket Transponer: Juster tonehøjden på noder i de valgte områder.

Når individuelle noder i et område er valgt, vises følgende betjeningsmuligheder i Info om partiturværktøj:

  • Lokalmenuen Indsæt: Vælg nodeværdien til de noder, der skal indsættes.

  • Lokalmenuen Tidskvantificering: Kvantificer timing på valgte noder.

  • Mærket Anslagsfølsomhed: Juster anslagsfølsomheden på valgte noder.

Derudover vises lokalmenuen Net på menulinjen i partiturværktøjet, så du kan indstille den visuelle kvantificering af noder i partiturværktøjet uafhængigt af værdien af deres tidskvantificering.