Omdøb MIDI-områder i partiturværktøjet

Du kan omdøbe det eller de valgte områder i partiturværktøjet. Hvis du vælger flere områder, omdøbes de alle til det samme navn, medmindre det sidste tegn er tallet “1”. I så fald omdøbes områderne i numerisk rækkefølge (1, 2, 3,… og så fremdeles).

Omdøb valgte MIDI-områder i partiturværktøjet

  1. Vælg de lydområder, der skal korrigeres, i sporområdet.

  2. Sørg for, at fanen Område er valgt i Info om partiturværktøj.

  3. Vælg navnet i feltet Navn på område, og skriv derefter et nyt navn.