Kvantificer timingen af noder i partiturværktøjet

Du kan kvantificere eller automatisk rette timingen på noder i partiturværktøjet. Denne teknik er praktisk, når områder på sporet indeholder de rigtige noder, men timingen ikke passer helt præcist til projektet. Når du kvantificerer timingen, justeres emnerne efter den valgte nodeværdi.

Du kan vælge og kvantificere hele MIDI-områder eller kun kvantificere valgte noder i et MIDI-område vha. lokalmenuen Tidskvantificering. Tidskvantificering ødelægger ingen originaler og bruges kun ved afspilning. Den originale timing går aldrig tabt og kan gendannes ved at slå værdien fra.

Tidskvantificering i partiturværktøjet fungerer på samme måde som tidskvantificering i klaverrulleværktøjet. I partiturværktøjet kan du også kvantificere noder visuelt (uafhængigt af deres MIDI-tidskvantificering) vha. lokalmenuen Net.

Kvantificer timingen af MIDI-noder i partiturværktøjet

 1. Gør et af følgende:

  • Vælg de MIDI-områder, du vil kvantificere, i sporområdet.

  • Vælg de individuelle noder, du vil kvantificere, i partiturværktøjet.

 2. Vælg den nodeværdi, der skal bruges som basis for kvantificering af de valgte emners timing, på lokalmenuen Tidskvantificering.

  Figur. Vælg en værdi på lokalmenuen Tidskvantificering i partiturværktøjet
 3. Træk mærket Styrke til venstre for at mindske graden af kvantificering.

  Mærket Styrke vises, når MIDI-områder er valgt, men ikke når individuelle noder er valgt.