Føj noder til partituret

Normalt føjer du noder til et partitur ved at optage på spor med softwareinstrumenter som beskrevet i Optag softwareinstrumenter.

Du kan også tilføje noder direkte vha. markøren. Du vælger nodeværdien til de noder, du tilføjer, på lokalmenuen Indsæt i Info om partiturværktøj.

Tilføj noder vha. markøren

  • Vælg en nodeværdi på lokalmenuen Indsæt i Info om partiturværktøj, og Kommando-klik på det sted, hvor du vil tilføje en node.

Du kan også tilføje pedalmarkeringer fra lokalmenuen Indsæt. Vælg pedalsymbolet, Kommando-klik i partituret på det sted, hvor du vil tilføje et symbol for pedal ned, og træk derefter symbolet for pedal op til det sted, hvor du vil slippe pedalen.