Oversigt over redigeringsvinduet

Du kan redigere områder fra dine optagelser, Apple Loops og importerede lydarkiver i redigeringsvinduet. De typer redigering, du kan foretage, afhænger af områdetypen:

  • Lydområder: Du kan opdele, sammensætte, omdøbe og transponere lydområder, der er oprettet fra Apple Loops eller optagelser (blå). Du kan også vælge, om lydoptagelser og sløjfer skal følge projektets tempo, justere deres stemning og forbedre deres timing.

  • MIDI-områder: Du kan omdøbe og transponere MIDI-områder, forbedre deres timing og redigere noder og kontroloplysninger. Du kan også se og redigere MIDI-områder i partituroversigt i redigeringsvinduet.

  • Drummer-områder: Du kan vælge trommegenrer, trommeslagere og forindstillinger og redigere indstillinger til Drummer-området for at styre forskellige aspekter af trommespillet.

  • Lydarkiver: Du kan opdele, sammensætte og omdøbe områder fra importerede lydarkiver (orange).

Du redigerer områder i redigeringsvinduet. Redigeringsvinduet fungerer som et mikroskop, der viser et nærbillede af en del af et spor i sporområdet. Til lydspor viser redigeringsvinduet områderne på sporet som lydbølger. Til spor med softwareinstrumenter viser redigeringsvinduet områderne på sporet grafisk (som en “klaverrulle”) eller som et partitur.

Redigeringsvinduet har en lineal og et afspilningsmærke og sit eget net.

Du kan zoome i redigeringsvinduet uafhængigt af sporområdet vha. zoommærket. Du kan også ændre størrelsen på redigeringsvinduet for at få mere plads at arbejde på.

Skift lodret størrelse på redigeringsvinduet

  • Træk linjen i toppen af vinduet op eller ned

Zoom redigeringsvinduet

  • Træk zoommærket i øverste højre hjørne på menulinjen i vinduet.