Transponer lydområder

Du kan transponere lydområder i lydværktøjet. Lydområder kan transponeres op eller ned med op til 12 halvtoner. En halvtone er den mindste afstand mellem to toner. Noder med samme navn gentages efter 12 halvtoner; det kaldes en oktav.

Transponer valgte lydområder

  1. Vælg de lydområder, der skal korrigeres, i sporområdet.

  2. Sørg for, at fanen Område er valgt i Info om lydværktøj.

  3. Træk mærket Transponer til venstre eller højre for at transponere områderne i halvtoner.

    Figur. Info om lydværktøj i områdefunktion med mærket Transponer