Rediger timingen af noder og slag

Flex Time forenkler redigering af noder, slag og andre begivenheder i lydområder. Du kan forkorte eller forlænge tiden mellem anførte begivenheder uden at skulle tilpasse, flytte, skubbe eller bruge ind- og udtoning.

Du redigerer timingen af noder og slag i lydområder vha. flex-mærker. I lydværktøjet kan du føje et flex-mærke til et bestemt punkt på den bølgeform, du vil redigere. Når du klikker på en spids i bølgeformen (kaldes en transient), tilføjes der et flex-mærke, som du kan bruge til at flytte den del af bølgeformen, så den justeres efter et slag eller en begivenhed på et andet spor. Der tilføjes også flex-mærker ved den foregående og følgende transient.

Når du har føjet flex-mærker til et lydområde, kan du bruge dem til at strække – forkorte eller forlænge – tiden i lydmaterialet. De grænser, som tiden strækkes indenfor, bestemmes af det foregående og efterfølgende flex-mærke eller af områdets start- og slutposition, hvis der ikke er et foregående og efterfølgende flex-mærke.

Slå Flex Time til

Gør et af følgende i lydværktøjet:

 • Vælg afkrydsningsfeltet Slå flex til i Info om lydværktøj.

 • Klik på knappen Vis/skjul flex Knappen Vis/skjul flex på menulinjen i lydværktøjet.

Du kan bruge knappen Vis/skjul flex til at skjule Flex Time-redigeringer uden at slå Flex Time fra på sporet.

Stræk tiden i lyd vha. flex-mærker

 1. Klik på det sted i bølgeformen, som du vil redigere, i lydværktøjet.

  Der vises flex-mærker, hvor du klikkede, og ved den foregående og efterfølgende transient.

  Figur. Lydområde, hvor der oprettes flex-mærker oven på et transientmærke.
 2. Gør et af følgende:

  • Træk flex-mærket til venstre.

   Lydmaterialets tid forkortes op til det foregående flex-mærke, det foregående tempomærke eller starten på området. Lydmaterialets tid forlænges op til det efterfølgende flex-mærke eller det efterfølgende tempomærke (som også kan være slutningen på området).

   Figur. To lydområder, hvor området før og efter et flex-mærke flyttes til venstre.

   Hvis du flytter flex-mærket til venstre, og det passerer et foregående flex-mærke, hopper det foregående flex-mærke tilbage til det foregående transientmærke. På den måde kan du udvide Flex Time-redigeringsområdet til venstre. Det samme sker, hvis et flex-mærke passerer et tempomærke.

   Figur. To lydområder, hvor området før og efter et flex-mærke flyttes til venstre og passerer det foregående flex-mærke.
  • Træk flex-mærket til højre.

   Lydmaterialets tid forlænges op til det foregående flex-mærke, det foregående tempomærke eller starten på området. Lydmaterialets tid forkortes op til det efterfølgende flex-mærke eller det efterfølgende tempomærke (som også kan være slutningen på området).

   Hvis du flytter flex-mærket til højre, og det passerer et efterfølgende flex-mærke, hopper det efterfølgende flex-mærke frem til det næste transientmærke. På den måde kan du udvide Flex Time-redigeringsområdet til højre. Det samme sker, hvis et flex-mærke passerer et tempomærke.