Rediger lydområder i lydværktøjet

Du kan klippe eller kopiere et lydområde eller en del af et område i lydværktøjet og indsætte kopien på et andet tidspunkt.

Klip et lydområde

 • Vælg området, og vælg Rediger > Klip (eller tryk på Slettetasten).

Kopier et lydområde

Gør et af følgende:

 • Alternativ-træk området.

  Når du Alternativ-trækker et lydområde, så det overlapper et andet område, klippes den overlappede del af området ud.

 • Vælg området, og vælg derefter Rediger > Kopier.

Indsæt et lydområde

 • Anbring afspilningsmærket på det sted, hvor du vil indsætte området, og vælg Rediger > Sæt ind.

Flyt et lydområde

 • Træk området vandret.

Når du flytter et lydområde, så det overlapper et andet område, klippes den overlappede del af området ud.

Opdel en sektion af et lydområde

 1. Anbring markøren over områdets nederste halvdel.

  Markøren ændres til en markeringsmarkør.

 2. Træk markeringsmarkøren over den del af området, du vil opdele.

  Den del af området, som er markeret af markeringsmarkøren, opdeles. Du kan trykke på Slet for at slette det eller flytte markøren over den øverste halvdel af området og derefter trække den opdelte del til en anden position.

Tilpas et lydområde

 1. Anbring markøren over områdets nederste venstre eller nederste højre kant.

  Markøren ændres til en tilpasningsmarkør.

 2. Træk markøren over den del, du vil tilpasse. Når du trækker, viser hjælpemærket områdets længde og tilpasningsgraden.

  Figur. Tilpasning af et område i lydværktøjet med tilpasningsmarkøren og hjælpemærke