Oversigt over lydværktøjet

Lydværktøjet viser et nærbillede af en del af lydsporet og viser lydbølgeformer til områder på sporet i et tidsnet.

Figur. Lydværktøjet med valgt område.

I lydværktøjet kan du flytte og tilpasse lydområder, opdele og sætte dem sammen og redigere dem på andre måder. Du kan rulle og zoome i lydværktøjet og zoome ind på bølgeudsvingene i bølgeformerne i lydområder. De redigeringer, du foretager i lydværktøjet, ødelægger ikke originalen, så du kan altid vende tilbage til de originale optagelser.

Du kan også korrigere tonehøjden på lydmateriale i lydværktøjet. Du kan få flere oplysninger i Korriger tonehøjden i områder på et lydspor. Vha. Flex Time kan du korrigere tonehøjden på lydmateriale i lydværktøjet. Du kan få flere oplysninger i Rediger timingen af noder og slag.

Åbn lydværktøjet

Gør et af følgende:

 • Vælg et lydspor i sporområdet, og klik på knappen Redigeringsværktøjer Knappen Redigeringsværktøjer.

 • Vælg et lydspor i sporområdet, og vælg Oversigt > Vis redigeringsværktøjer.

 • Dobbeltklik på et lydområde for at åbne det i lydværktøjet.

Lydværktøjet åbnes under sporområdet. Langs toppen af lydværktøjet er der en lineal, som viser tidsenheder, og en menulinje med knapperne Flex, Lås og Zoom. Hovedområdet i lydværktøjet viser lydbølgeformer til områderne på det valgte spor.

Skift størrelse lodret på lydværktøjet

 • Anbring markøren på linjen øverst i lydværktøjet, og træk opad.

  Træk nedad for at gøre lydværktøjet mindre igen.

Zoom vandret i lydværktøjet

 • Træk zoommærket på menulinjen i lydværktøjet til venstre eller højre.

Luk lydværktøjet

 • Klik på knappen Redigeringsværktøjer Knappen Redigeringsværktøjer på kontrollinjen.

Når sporet er valgt (og der ikke er valgt et individuelt område), vises følgende betjeningsmuligheder i Info om lydværktøj:

 • Mærket Korrektion af tonehøjde: Bestemmer, hvor kraftig korrektion af tonehøjde der skal anvendes på områder på sporet.

 • Afkrydsningsfeltet Begræns til toneart: Begrænser korrektion af tonehøjde til noder i projektets toneart.

 • Afkrydsningsfeltet Slå flex til: Slår flex-redigering til på sporet.

  Figur. Info om lydværktøj med betjeningsmuligheder til spor

Når der er valgt et eller flere områder, vises følgende betjeningsmuligheder i Info om klaverrulleværktøj til venstre for nodeområdet:

 • Feltet Navn på område: Rediger navnet på de valgte områder.

 • Lokalmenuen Tidskvantificering (med mærket Styrke): Kvantificer timingen af noder, slag og andre begivenheder i de valgte områder.

 • Mærket Transponer: Juster tonehøjden på noder i de valgte områder.

 • Afkrydsningsfeltet Følg tempo & tonehøjde: Bestemmer, om områderne skal tilpasses efter projektets tempo og toneart.

  Figur. Info om lydværktøj med betjeningsmuligheder til områder