Kvantificer timing af lydområder

Du kan kvantificere eller automatisk rette timingen af områder på et lydspor. Denne teknik er især praktisk, når områder på sporet indeholder de rigtige noder, men timingen ikke passer helt præcist til projektet.

Når du kvantificerer timingen, justeres valgte områder på det valgte spor til den valgte nodeværdi. Du kan kvantificere timingen af områder med trommer, instrumenter, der spiller en node ad gangen, og akkordinstrumenter eller polyfoniske instrumenter.

Hvis sporet indeholder importerede lydarkiver (orange), og du vil kvantificere timingen af lydarkiver, skal afkrydsningsfeltet Følg tempo & tonehøjde vælges til hvert enkelt lydarkiv.

Kvantificer timing af valgte lydområder

  1. Vælg de lydområder, du vil kvantificere, i sporområdet. Områderne skal være på det samme lydspor.

  2. Sørg for, at fanen Område er valgt i Info om lydværktøj.

  3. Vælg den nodeværdi, der skal bruges som basis for kvantificering af timingen, på lokalmenuen Tidskvantificering.

    Figur. Info om lydværktøj med lokalmenuen Tidskvantificering og mærket Styrke
  4. Træk mærket Styrke til venstre for at mindske graden af kvantificering.