Oversigt
over lydværktøjet Lydværktøjet viser et nærbillede af en del af lydsporet og viser lydbølgeformer til…

Rediger lydområder
i lydværktøjet Du kan klippe eller kopiere et lydområde eller en del af et område…

Kvantificer timing af lydområder
Du kan kvantificere eller automatisk rette timingen af områder på et lydspor. Denne teknik er…

Transponer lydområder
Du kan transponere lydområder i lydværktøjet. Lydområder kan transponeres op eller ned med op til…

Korriger tonehøjden i områder på et lydspor
Du kan justere (korrigere) stemningen på et lydspor. Denne proces er især praktisk, hvis du…

Rediger timingen af noder og slag
Flex Time forenkler redigering af noder, slag og andre begivenheder i lydområder. Du kan forkorte…

Slet, nulstil og flyt flex-mærker
Når du sletter et flex-mærke, bliver alle tidsændringer, der er sket i området rundt om…