Transponer områder i klaverrulleværktøjet

Du kan ændre tonehøjden på – eller transponere – noder i MIDI-områder til en anden toneart. Det er især praktisk, hvis du vil genbruge en melodi, en rytmedel eller andre mønstre i en anden tonehøjde.

Transponer valgte MIDI-områder

  1. Vælg de lydområder, der skal korrigeres, i sporområdet.

  2. Sørg for, at fanen Område er valgt i Info om klaverrulleværktøj.

  3. Træk mærket Transponer til venstre eller højre for at transponere områderne i halvtoner.

    Figur. Info om klaverrulleværktøj med fanen Område og mærket Transponer

Når du transponerer områder, kan der opstå uønskede resultater, f.eks. hvis et instruments lyd kommer uden for det normale toneområde. Hvis lyden ikke er tilfredsstillende, når du har transponeret, kan du prøve at transponere området en oktav op eller ned for at høre, om det lyder bedre.

Transponering anvendes på hele området. Du transponerer individuelle noder ved at trække dem op eller ned i klaverrulleværktøjet.