Tilføj noder i klaverrulleværktøjet

Du kan tilføje noder vha. markøren i klaverrulleværktøjet, hvis du vil erstatte en slettet node eller føje en node til en akkord eller et område. Du kan også tilføje noder vha. computerens tastatur. Du kan få flere oplysninger i Spil på softwareinstrumenter.

Tilføj en node

  • Kommando-klik på det sted i klaverrulleværktøjet, hvor du vil tilføje en node.