Rediger noder i klaverrulleværktøjet

Du skal vælge noder, før du kan redigere dem. Du kan vælge noder ved at klikke, Skift-klikke, trække over dem og bruge klaviaturet i venstre side af klaverrulleværktøjet.

Overskriften til klaverrulleværktøjet viser antallet af valgte noder og navnet på området. Når der er valgt flere overlappende noder, viser overskriften i klaverrulleværktøjet navnet på akkorden. Når der ikke er valgt nogen noder, viser overskriften navnet på det sidst brugte MIDI-område eller antallet af valgte områder.

Vælg noder

 • Vælg en node: Klik på den.

 • Vælg flere noder: Skift-klik på noderne, eller træk for at omslutte dem.

 • Vælg alle områder på et spor: Klik i sporets overskrift i sporområdet.

Vælg alle noder med samme tonehøjde

 • Klik på tonearten på klaviaturet i venstre side af klaverrulleværktøjet.

  Du vælger alle noder til et tonehøjdeudsnit ved at Skift-klikke eller trække over et udsnit af tangenter på klaviaturet.

  Figur. Vælg noder med samme tonehøjde ved at klikke på klaviaturet i venstre side af klaverrulleværktøjet.

Flyt noder

 • Flyt en node: Vælg en node, og træk derefter til venstre eller højre.

 • Flyt noder i mindre intervaller: Vælg noderne, hold ctrl-tasten nede, og træk derefter noderne til den nye placering.

  Opløsningen, når du trækker, afhænger af det aktuelle zoomniveau.

  Du kan også trykke på ctrl-Skift, når du trækker, for at flytte noderne i små trin og tilsidesætte netværdien.

Kopier noder

Gør et af følgende:

 • Alternativ-træk noder til en ny placering.

  Figur. Alternativ-træk for at kopiere en node i klaverrulleværktøjet.
 • Brug en af følgende udklipsholderkommandoer:

  • Rediger > Klip (eller Kommando-X) for at flytte noderne til udklipsholderen.

  • Rediger > Kopier (eller Kommando-C) for at kopiere noderne til udklipsholderen.

  • Rediger > Sæt ind (eller Kommando-V) for at indsætte noderne ved afspilningsmærkets position med deres originale tonehøjde.

Juster noders tonehøjde

Gør et af følgende:

 • Træk noderne op eller ned.

  Du kan bruge det grafiske klaviatur til venstre som hjælp, når du trækker noder.

 • Vælg noder, og tryk på Alternativ-pil op for at forhøje eller på Alternativ-pil ned for at sænke tonehøjden i trin på halve toner.

 • Vælg noder, og tryk på Alternativ-Skift-pil op for at forhøje eller på Alternativ-Skift-pil ned for at sænke tonehøjden i trin på en oktav.

Skift størrelse på en node

 • Træk nodens venstre eller højre kant vandret vha. markøren.

  Figur. Skift størrelse på en node i klaverrulleværktøjet.

  Et hjælpemærke viser nodens længde, mens du trækker.

Skift størrelse på flere noder

 • Vælg noderne, og træk en kant på en af de valgte noder.

  Den relative forskel på længden af de valgte noder bevares.

Rediger noders anslagsfølsomhed

Hver node i klaverrulleværktøjet viser en vandret streg. Længden på stregen i forhold til nodens samlede længde viser nodens anslagsfølsomhed. Anslagsfølsomheden er et mål for, hvor hårdt der blev trykket på tangenten for at spille noden, og det svarer som regel til nodens styrke (MIDI-udsnittet til anslagsfølsomhed går fra 0–127, hvor 127 er højest). Anslagsfølsomhed kan også styre andre synthesizerparametre, f.eks. filterresonans eller -grænser, alene eller sammen med lydstyrkeniveauet.

 • Vælg en eller flere noder, og træk mærket Anslagsfølsomhed i overskriften i klaverrulleværktøjet til venstre eller højre.

  Figur. Rediger noders anslagsfølsomhed i klaverrulleværktøjet.

Nodens anslagsfølsomhed opdateres i info, mens du trækker. Stregen i noden opdateres også og viser den ændrede anslagsfølsomhed.

Når du redigerer anslagsfølsomheden på flere noder, bevares den relative forskel i værdien for deres anslagsfølsomhed. Hvis værdien for anslagsfølsomheden af en af de valgte noder når minimums- eller maksimumsværdien (0 eller 127), kan ingen af noderne justeres yderligere.

Du kan tilsidesætte dette ved at holde Alternativtasten nede, mens du trækker. Med denne teknik kan du fortsætte med at ændre værdierne for anslagsfølsomhed, indtil den valgte node når minimums- eller maksimumsværdien. Hvis du tilsidesætter det, bliver forholdet mellem denne nodes anslagsfølsomhed og de andres ændret.

Slet noder i klaverrulleværktøjet

 • Vælg noderne, og tryk på Slettetasten.