Oversigt over klaverrulleværktøjet

Klaverrulleværktøjet viser tonerne i et MIDI-område som farvede streger i et tidsnet. Vandrette streger viser tidspositionen, mens lodrette streger viser tonehøjden. På et klaviatur langs den venstre kant på klaverrulleværktøjet vises nodernes tonehøjde. Info om klaverrulleværktøj til venstre for nodeområdet indeholder betjeningsmuligheder til redigering af MIDI-områder og noder.

Figur. Klaverrulleværktøj med MIDI-nodebegivenhed.

Åbn klaverrulleværktøjet

Gør et af følgende:

 • Vælg et spor med et softwareinstrument eller et MIDI-område, og klik derefter på knappen Redigeringsværktøjer Knappen Redigeringsværktøjer.

 • Vælg et spor med et softwareinstrument eller et MIDI-område, og vælg Oversigt > Vis redigeringsvindue.

Klaverrulleværktøjet åbnes under sporområdet. Til venstre findes betjeningsmuligheder til kvantificering af timing og tonehøjde i MIDI-områder, justering af tonehøjde og ændring af anslagsfølsomheden på MIDI-noder. Langs toppen af klaverrulleværktøjet er der en lineal, som viser tidsenheder, og en menulinje med knapperne MIDI Draw, Lås og Zoom. Overskriften viser navnet på det valgte område (eller antallet af områder, hvis der er valgt mere end et).

Skift størrelse lodret på klaverrulleværktøjet

 • Anbring markøren på linjen øverst i redigeringsvinduet, og træk opad.

  Træk nedad for at gøre redigeringsvinduet mindre igen.

Luk klaverrulleværktøjet

 • Klik på knappen Redigeringsværktøjer Knappen Redigeringsværktøjer.

Når der er valgt et eller flere områder, vises følgende betjeningsmuligheder i Info om klaverrulleværktøj:

 • Feltet Navn på område: Rediger navnet på de valgte områder.

 • Lokalmenuen Tidskvantificering (med mærket Styrke): Kvantificer timingen af noder i de valgte områder.

 • Mærket Transponer: Juster tonehøjden på noder i de valgte områder.

  Figur. Info om klaverrulleværktøj i områdefunktion med betjeningsmuligheder

Når individuelle noder i et område er valgt, vises følgende betjeningsmuligheder i Info om klaverrulleværktøj:

 • Lokalmenuen Indsæt: Vælg nodeværdien til de noder, der skal indsættes.

 • Lokalmenuen Tidskvantificering: Kvantificer timing på valgte noder.

 • Mærket Anslagsfølsomhed: Juster anslagsfølsomheden på valgte noder.

  Figur. Info om klaverrulleværktøj i nodefunktion med betjeningsmuligheder