Kvantificer timingen af noder i klaverrulleværktøjet

Du kan kvantificere eller automatisk rette timingen af noder i MIDI-områder. Denne teknik er praktisk, når områder på sporet indeholder de rigtige noder, men timingen ikke passer helt præcist til projektet. Når du kvantificerer timingen, justeres emnerne efter den valgte nodeværdi. Du kan kvantificere timingen af områder med trommer, instrumenter, der spiller en node ad gangen, og akkordinstrumenter eller polyfoniske instrumenter og andet materiale.

Du kan vælge og kvantificere hele MIDI-områder eller kun kvantificere valgte noder i et MIDI-område vha. lokalmenuen Tidskvantificering.

Tidskvantificering af noder og andre emner ødelægger ingen originaler og bruges kun ved afspilning. Den originale timing går aldrig tabt og kan gendannes ved at slå værdien fra.

Kvantificer timingen af noder i et MIDI-område

 1. Gør et af følgende:

  • Vælg de MIDI-områder, du vil kvantificere, i sporområdet.

  • Vælg i et MIDI-område de individuelle noder, du vil kvantificere.

 2. Vælg den nodeværdi, der skal bruges som basis for kvantificering af de valgte emners timing, på lokalmenuen Tidskvantificering.

  Figur. Vælg en værdi på lokalmenuen Tidskvantificering i Info om klaverrulleværktøj
 3. Træk mærket Styrke til venstre for at mindske graden af kvantificering.

  Mærket Styrke vises, når MIDI-områder er valgt, men ikke når individuelle noder er valgt.