Oversigt over klaverrulleværktøjet
Klaverrulleværktøjet viser tonerne i et MIDI-område som farvede streger i et tidsnet. Vandrette streger viser…

Tilføj noder
i klaverrulleværktøjet Du kan tilføje noder vha. markøren i klaverrulleværktøjet, hvis du vil erstatte en…

Rediger noder
i klaverrulleværktøjet Du skal vælge noder, før du kan redigere dem. Du kan vælge noder…

Kvantificer timingen af noder
i klaverrulleværktøjet Du kan kvantificere eller automatisk rette timingen af noder i MIDI-områder. Denne teknik…

Transponer områder
i klaverrulleværktøjet Du kan ændre tonehøjden på – eller transponere – noder i MIDI-områder til…

Omdøb MIDI-områder
i klaverrulleværktøjet Du kan omdøbe det eller de valgte områder i klaverrulleværktøjet. Hvis du vælger…

Rediger kontroloplysninger
med MIDI Draw Ud over at du kan redigere noder i klaverrulleværktøjet, kan du bruge…