Rediger en trommeslagers trommespil

Der er en række indstillinger i Drummer-værktøjet, som har betydning for trommeslagerens spillestil. Disse indstillinger findes til højre for området med forindstillinger.

Figur. Drummer-værktøjet med indstillinger til præstation.

Du kan justere kompleksiteten og styrken i trommespillet, slå lyden fra og til på elementer i trommesættet og vælge, om der skal spilles et mønster på tom-toms, bækkener eller hi-hat. Du bruger slagtøjssymbolerne til at slå forskellige instrumenter til, og du kan vælge mellem forskellige variationer til de enkelte trommer og slagtøjsinstrumenter. Du kan også vælge, om stortromme og lilletromme skal spilles i halvt eller dobbelt tempo.

Juster kompleksitet og styrke på trommespillet

 • Træk pucken til en ny placering på XY-padden.

  Figur. Drummer-værktøjet med XY-pad

Jo længere til højre du anbringer pucken, jo mere kompleks bliver lyden; jo højere du anbringer pucken, jo højere afspilles lyden.

Vælg en mønstervariation til akustisk tromme eller akustiske slagtøjsinstrumenter

 • Vælg et instrument, og træk mærket til højre for instrumentet, eller vælg et interval.

  Figur. Drummer-værktøj, der viser betjeningsmuligheder til akustisk mønstervariation

  I nogle tilfælde kan du vælger mere end et instrument i en kategori.

Vælg en mønstervariation til elektronisk tromme eller elektroniske slagtøjsinstrumenter

 • Vælg et instrument, og træk mærket til højre for instrumentet, eller vælg et interval.

  Figur. Drummer-værktøj, der viser betjeningsmuligheder til elektronisk mønstervariation

  I nogle tilfælde kan du vælger mere end et instrument i en kategori.

Slå lyden fra eller til på en tromme eller et slagtøjsinstrument

Figur. Drummer-værktøj med elementer i trommesættet, hvor lyden er slået fra og til
 • Du inkluderer et element på følgende måde: Klik på elementet, så det er valgt, eller så lyden er slået til.

 • Du fjerner et element fra trommespillet på følgende måde: Klik på elementet, så det er utydeligt, eller så lyden er slået fra.

Brug en variation med halvt eller dobbelt tempo til akustisk stor- og lilletromme

 • Vælg 1/2 eller 2x i højre side af mærket Stor- og lilletromme.

  Figur. Drummer-værktøjet med variationer i halvt og dobbelt tempo

Rediger andre indstillinger til trommespillet

 • Formindsk eller forøg antallet af og længden på fills: Træk knappen Fills nedad eller opad.

  Figur. Knappen Fills

  Du kan klikke på låsen for at forhindre ændringer i indstillingen til fills, når du skifter forindstillinger eller trommeslager.

 • Juster følelsen i det mønster, der afspilles: Træk knappen Swing lodret.

  Figur. Knappen Swing

  Du kan klikke på låsen for at forhindre ændringer i swing-indstillingen, når du skifter forindstillinger eller trommeslager.

 • Beslut, om swinget skal være baseret på ottendedels- eller sekstendedelsnoder. Klik på knappen 1/8-del eller 1/16-del.

  Figur. Knapperne ottendedele og sekstendedele

Alle de ændringer eller valg, du foretager i Drummer-værktøjet, påvirker kun det valgte område og ikke hele sporet. Det valgte område gendannes i følgende situationer:

 • Timing i et område ændres ved justering af knapperne Swing og Fills.

 • Fills gendannes ved justering af XY-pad eller knappen Fills.

 • Accenter og systemer gendannes ved justering af XY-pad eller variationer af elementer i trommesættet.

 • Slagtøj gendannes ved justering af XY-pad eller slagtøjsvariationer.