Optag til flere spor med softwareinstrumenter

Du kan optage til flere spor med softwareinstrumenter samtidig.

Under optagelsen vil justeringer af knapper og andre betjeningsmuligheder under Smart Controls blive optaget som områdebaseret automation. Du kan bruge MIDI Draw til at redigere Smart Controls-optagelsen senere.

Optag til flere spor med softwareinstrumenter samtidig

 1. Klik på knappen Slå optagelse til Knappen Slå optagelse til i overskriften til de spor, du vil optage på.

 2. Flyt afspilningsmærket til det sted på linealen, hvor optagelsen skal starte.

 3. GarageBand indeholder en metronom, som spiller en fast takt for at hjælpe dig med at holde takten under optagelsen. Du kan slå den til og fra ved at klikke på knappen Metronom Knappen Metronom i betjeningspanelet.

 4. Klik på knappen Tæl ned Knappen Tæl ned på kontrollinjen for at få metronomen til at tælle ned en eller to takter, før optagelsen starter.

  Bemærk: Du kan indstille nedtællingens varighed ved at vælge Optag > Tæl ned og derefter vælge en varighed.

 5. Klik på knappen Optag Knappen Optag på kontrollinjen (eller tryk på R) for at starte optagelsen.

 6. Brug dit MIDI-keyboard, vinduet Nodetastatur eller klaviaturet på skærmen til at spille nogle toner. Optag lige så mange cyklusgennemløb, som du vil.

  Der vises et nyt MIDI-område på de spor, hvor optagelse er slået til.

 7. Klik på knappen Stop Knappen Stop på kontrollinjen (eller tryk på mellemrumstasten) for at stoppe optagelsen.