Optag softwareinstrumenter

Før du begynder at optage, skal du sørge for, at der er sluttet et keyboard til computeren, og oprette et spor til et softwareinstrument, som du kan optage til. Du skal også lære, hvordan du bruger nodetastatur og klaviaturet på skærmen.

Under optagelsen vil justeringer af knapper og andre betjeningsmuligheder under Smart Controls blive optaget som områdebaseret automation. Du kan bruge MIDI Draw til at redigere Smart Controls-optagelsen senere.

Optag et softwareinstrument

 1. Vælg det spor til softwareinstrumenter, som du vil optage til.

 2. Flyt afspilningsmærket til det sted på linealen, hvor optagelsen skal starte.

 3. GarageBand indeholder en metronom, som spiller en fast takt for at hjælpe dig med at holde takten under optagelsen. Du kan slå den til og fra ved at klikke på knappen Metronom Knappen Metronom i betjeningspanelet.

 4. Klik på knappen Tæl ned Knappen Tæl ned på kontrollinjen for at få metronomen til at tælle ned en eller to takter, før optagelsen starter.

  Bemærk: Du kan indstille nedtællingens varighed ved at vælge Optag > Tæl ned og derefter vælge en varighed.

 5. Klik på knappen Optag Knappen Optag på kontrollinjen (eller tryk på R) for at starte optagelsen.

 6. Brug dit MIDI-keyboard, vinduet Nodetastatur eller klaviaturet på skærmen til at spille nogle toner.

  Optagelsen vises som et nyt MIDI-område på sporet, når du optager.

  Figur. Et optaget MIDI-område (rødt) i sporområdet.
 7. Klik på knappen Stop Knappen Stop på kontrollinjen (eller tryk på mellemrumstasten) for at stoppe optagelsen.