Optag flere optagelser af softwareinstrumenter

Når du optager, kan du optage flere versioner eller optagelser hurtigt efter hinanden. Senere kan du høre eksempler på optagelserne og vælge den, du vil bruge i projektet.

Under optagelsen vil justeringer af knapper og andre betjeningsmuligheder under Smart Controls blive optaget som områdebaseret automation. Du kan bruge MIDI Draw til at redigere Smart Controls-optagelsen senere.

Optag flere MIDI-optagelser

 1. Vælg GarageBand > Indstillinger.

 2. I vinduet Generelt skal du vælge Opret optagelser på lokalmenuen “Cyklus til”.

 3. Træk til venstre på den øverste del af linealen.

  Cyklusområdet vises som en gul streg øverst på linealen, og cyklusfunktionen bliver automatisk slået til.

  Figur. Det gule cyklusområde på linealen.
 4. Klik på knappen Optag Knappen Optag på kontrollinjen (eller tryk på R) for at starte optagelsen.

  Optagelsen starter automatisk i begyndelsen af det definerede cyklusområde.

 5. Brug dit MIDI-keyboard, vinduet Nodetastatur eller klaviaturet på skærmen til at spille nogle toner. Optag lige så mange cyklusgennemløb, som du vil.

  Bemærk: Alle tidligere optagelser dæmpes automatisk under optagelsen.

 6. Klik på knappen Stop Knappen Stop på kontrollinjen (eller tryk på mellemrumstasten) for at stoppe optagelsen.

  Det valgte spor indeholder en lukket optagemappe, der indeholder områder med flere optagelser.