Før du optager softwareinstrumenter

Du kan slutte et USB- eller MIDI-keyboard til computeren og spille på og optage de indbyggede softwareinstrumenter i GarageBand. Du skal også tilføje et softwareinstrumentspor og vælge en lyd.

Slut et keyboard til computeren

Gør et af følgende:

  • Hvis du bruger et USB-keyboard, skal du slutte keyboardets USB-kabel til computeren.

  • Hvis du bruger et MIDI-standardkeyboard, skal du slutte det til en MIDI-grænseflade vha. MIDI-standardkabler og derefter slutte MIDI-grænsefladen til computeren.

Følg de instruktioner, der fulgte med tastaturet. Du skal måske installere speciel software på computeren. Se efter den nyeste driversoftware på producentens websted. Hvis du bruger en MIDI-grænseflade, skal du følge de instruktioner, der fulgte med grænsefladen.

Tilføj et softwareinstrumentspor, og vælg et element

  1. Gør et af følgende:

    • Vælg Spor > Nyt spor.

    • Klik på knappen Tilføj spor Knappen Tilføj spor over sporoverskrifterne.

  2. Vælg Softwareinstrument i dialogen Nyt spor.

  3. Klik på Opret.

  4. Vælg en elementkategori på listen til venstre, og vælg derefter det element, du vil bruge, på listen til højre.