Anbring optagelser af softwareinstrumenter oven på hinanden

Overdubbing betyder, at du optager oven på en eksisterende optagelse og kombinerer optagelserne til et enkelt område. Du kan f.eks. bruge denne metode til at føje ekstra lyd til en eksisterende optagelse.

Under optagelsen vil justeringer af knapper og andre betjeningsmuligheder under Smart Controls blive optaget som områdebaseret automation. Du kan bruge MIDI Draw til at redigere Smart Controls-optagelsen senere.

Overdubbing af en optagelse af softwareinstrumenter

 1. Vælg GarageBand > Indstillinger.

 2. I vinduet Generelt skal du vælge Kombiner på lokalmenuen “Cyklus til”.

 3. Træk til venstre på den øverste del af linealen.

  Cyklusområdet vises som en gul streg øverst på linealen, og cyklusfunktionen bliver automatisk slået til.

  Figur. Det gule cyklusområde på linealen.
 4. Klik på knappen Optag Knappen Optag på kontrollinjen (eller tryk på R) for at starte optagelsen.

  Optagelsen starter efter den forindstillede nedtælling.

 5. Brug dit MIDI-keyboard, vinduet Nodetastatur eller klaviaturet på skærmen til at spille nogle toner. Optag lige så mange cyklusgennemløb, som du vil.

 6. Klik på knappen Stop Knappen Stop på kontrollinjen (eller tryk på mellemrumstasten) for at stoppe optagelsen.

Resultatet bliver et enkelt MIDI-område, som indeholder de kombinerede optagelser fra hvert cyklusgennemløb.