Før du optager softwareinstrumenter
Du kan slutte et USB- eller MIDI-keyboard til computeren og spille på og optage de…

Spil på softwareinstrumenter
Du kan spille på dit valgte softwareinstrument vha. nodetastaturet eller klaviaturet på skærmen. Du kan…

Optag softwareinstrumenter
Før du begynder at optage, skal du sørge for, at der er sluttet et keyboard…

Optag flere optagelser af softwareinstrumenter
Når du optager, kan du optage flere versioner eller optagelser hurtigt efter hinanden. Senere kan…

Anbring optagelser af softwareinstrumenter oven på hinanden
Overdubbing betyder, at du optager oven på en eksisterende optagelse og kombinerer optagelserne til et…

Optag til flere spor med softwareinstrumenter
Du kan optage til flere spor med softwareinstrumenter samtidig. Under optagelsen vil justeringer af knapper…