Optag til flere lydspor

Du kan optage til mere end et lydspor ad gangen, så du kan optage flere instrumenter samtidig – og f.eks. anbringe hvert instrument på et separat spor.

Optag til flere lydspor samtidig

 1. Indstil instrumentets eller mikrofonens indgangskilde til hvert spor, du vil optage på.

 2. Klik på knappen Slå optagelse til Knappen Slå optagelse til i overskriften til de spor, du vil optage på.

 3. Flyt afspilningsmærket til det sted på linealen, hvor optagelsen skal starte.

 4. GarageBand indeholder en metronom, som spiller en fast takt for at hjælpe dig med at holde takten under optagelsen. Du kan slå den til og fra ved at klikke på knappen Metronom Knappen Metronom i betjeningspanelet.

 5. Klik på knappen Tæl ned Knappen Tæl ned på kontrollinjen for at få metronomen til at tælle ned en eller to takter, før optagelsen starter.

  Bemærk: Du kan indstille nedtællingens varighed ved at vælge Optag > Tæl ned og derefter vælge en varighed.

 6. Klik på knappen Optag Knappen Optag på kontrollinjen (eller tryk på R) for at starte optagelsen.

 7. Begynd at synge eller spille på instrumentet.

  Der vises et nyt lydområde på de spor, hvor optagelse er slået til.

  Figur. Optagede lydområder på to lydspor i sporområdet.
 8. Klik på knappen Stop Knappen Stop på kontrollinjen (eller tryk på mellemrumstasten) for at stoppe optagelsen.