Før du optager lyd

Du kan optage din stemme, et akustisk instrument eller anden lyd vha. computerens indbyggede mikrofon eller en mikrofon, der er tilsluttet computeren. Du optager lyd fra en mikrofon til et lydspor.

Før du begynder at optage lyd, skal du gøre følgende:

 • Slut en mikrofon til mikrofonen, og sørg for, at mikrofonen er tændt og virker.

 • Slut en elektrisk guitar til computeren, og sørg for, at den virker.

 • Vælg det lydspor, som du vil optage til, eller tilføj et lydspor. Sørg for at vælge indgangskilden og indstille styrken på lyd ind og overvågning til sporet.

 • Indstil projektets antal bit, dvs. antallet af digitale bit pr. sample. Det anbefales at optage med 24 bit i de fleste situationer, og det er standardindstillingen.

 • Stem alle instrumenter, der er tilsluttet computeren, så du kan være sikker på, at optagelser af eksterne instrumenter stemmer med evt. softwareinstrumenter, samples eller eksisterende optagelser i projektet.

Indstil indgangskilden til sporet

 1. Vælg det spor, du vil bruge, og klik derefter på knappen Smart Controls Knappen Smart Controls på kontrollinjen.

 2. Klik på knappen Info Knappen Info på menulinjen i Smart Controls for at åbne Info om Smart Controls.

 3. Under Optagelsesindstillinger skal du klikke på knappen Input for at skifte mellem et par stereokanaler eller en monokanal til indgående lyd og derefter vælge kilden på lokalmenuen Input.

  Figur. Knappen og lokalmenuen Input i Info om Smart Controls.

Juster lydstyrkeniveauet på lyd ind fra lydkilden

 1. Vælg det spor, du vil bruge, og klik derefter på knappen Smart Controls Knappen Smart Controls på kontrollinjen.

 2. Klik på knappen Info Knappen Info på menulinjen i Smart Controls for at åbne Info om Smart Controls.

 3. Under Optagelsesindstillinger skal du justere mærket Optageniveau.

  Figur. Mærket Optageniveau og afkrydsningsfeltet Automatisk niveaukontrol i Info om Smart Controls.

Du kan også vælge afkrydsningsfeltet Automatisk niveaukontrol for at få optageniveauet justeret automatisk. Det sænker niveauet for at forhindre feedback og hæver det, hvis det er for svagt.

Hør lyd fra mikrofonen eller instrumentet, mens du spiller og optager (overvågning)

Gør et af følgende:

 • Klik på knappen Overvågning Knappen Overvågning i overskriften til det spor, du vil bruge.

 • Vælg det spor, du vil bruge, og klik derefter på knappen Overvågning Knappen Overvågning under Optageindstillinger i Info om Smart Controls.

  Figur. Knappen Overvågning af input i Info om Smart Controls.

Du kan også vælge afkrydsningsfeltet Beskyttelse mod feedback for at undgå feedback, når du spiller.