Oversigt
over optagelse I GarageBand kan du bruge forskellige funktioner med arbejdsgange, når du optager stemmer,…

Optag lyd


Optag softwareinstrumenter


Vælg og slet optagelser
Når du optager, kan du optage flere versioner eller optagelser hurtigt efter hinanden – både…

Brug stemmeværktøjet
Vælg og slet optagelser Når du optager, kan du optage flere versioner eller optagelser hurtigt…